Công ty CP Phần mềm Luvina

Luvina Software được thành lập từ tháng 7/2004 tại Hà nội với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất và bảo trì phần mềm theo đơn đặt hàng cho thị trường Nhật bản...

Công ty CP Giải pháp Tin học

IFI Solution, thành viên tập đoàn Nhật bản NTT Data, là công ty uy tín Việt Nam về cung cấp dịch vụ gia công phần mềm cho khách hàng Châu Âu từ năm 2003 và gần ...

Công ty TNHH Harvey Nash (Việt Nam)

Công ty TNHH Harvey Nash (Việt Nam) là công ty con của tập đoàn Harvey Nash trụ sở chính đặt tại Anh Quốc. Harvey Nash Vietnam được thành lập năm 1998 và từ năm...