Công ty Cổ phần FUJINET Systems (FUJINET Systems)

26-09-2018 (GMT+7)

Fujinet Systems được thành lập vào tháng 9 năm 2000, có hơn 18 năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm cho các công ty CNTT Nhật Bản, hoạt động với phương châm “Chất lượng là trên hết - Không ngừng hoàn thiện”. Fujinet Sytems đã gặt hái được một số thành công nhất định, liên tục đạt mức tăng trưởng từ 17%~20% mỗi năm.