Công ty Cổ phần GlobalCybersoft (Việt Nam)

26-09-2018 (GMT+7)

Thành lập vào năm 2000 tại Hoa Kỳ, trở thành thành viên tập đoàn toàn cầu Hitachi Consulting (HCC) vào năm 2014, hiện nay, với hơn 1.000 chuyên gia và kỹ sư, 03 trung tâm tại Việt Nam, cùng các văn phòng tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu, Global CyberSoft Việt Nam (GCS) là công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu Việt Nam. Công ty có khách hàng tại 18 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm các khách hàng trong danh sách Fortune 500 và các công ty kỹ nghệ hàng đầu tại