Công ty Cổ phần Phần mềm LUVINA (LUVINA)

26-09-2018 (GMT+7)

Luvina khởi đầu bằng việc phát triển các công đoạn hạ tầng, đến nay, Luvina đã có thể phát triển công đoạn thượng tầng và cung cấp dịch vụ liên quan đến network. Luvina đang nỗ lực không ngừng để trở thành nhà cung cấp giải pháp CNTT tổng thể cho khách hàng Nhật Bản.