Công ty TNHH Usol Việt Nam (Usol Vietnam)

26-09-2018 (GMT+7)

Công ty TNHH Usol Việt Nam thành lập vào tháng 6/2006 là trung tâm Offshore tại Việt Nam của tập đoàn Nihon Unisys. Đến nay, công ty luôn thực hiện theo những tôn chỉ mà tập đoàn Nihon Unisys đề ra, đó là cùng với khách hàng “thực hiện một xã hội thân thiện với con người và môi trường” trong dịch vụ CNTT-TT.