NashTech Việt Nam (NashTech Vietnam)

26-09-2018 (GMT+7)

Là một phần của tập đoàn Harvey Nash, Harvey Nash Việt Nam với hai mảng chính là NashTech cung cấp các giải pháp phần mềm và quy trình kinh doanh và Harvey Nash (ESS) cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới kể từ năm 2000.