Ấn phẩm "Vietnam's 40 leading IT companies 2015"

Ấn phẩm giới thiệu thông tin về 40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam năm 2014 trong các lĩnh vực: BPO, ITO và KPO; Phần mềm, giải pháp và dịch vụ CNTT; Nội dung số, ứng dụng và giải pháp Mobile

10-08-2016 Xem chi tiết

Ấn phẩm "Vietnam's 30 leading IT companies 2014"

Ấn phẩm giới thiệu thông tin về 30 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam năm 2014 trong các lĩnh vực: Gia công xuất khẩu phần mềm, Gia công quy trình doanh nghiệp và cung cấp giải pháp, phần mềm đóng gói.

24-03-2015 Xem chi tiết