Ấn phẩm "Vietnam's 30 leading IT companies 2014"

24-03-2015 (GMT+7)

Ấn phẩm giới thiệu thông tin về 30 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam năm 2014 trong các lĩnh vực: Gia công xuất khẩu phần mềm, Gia công quy trình doanh nghiệp và cung cấp giải pháp, phần mềm đóng gói.

Vui lòng click để download bản đọc thử miễn phí hoặc mua Ấn phẩm bản đầy đủ