Ấn phẩm "Vietnam's 40 leading IT companies 2015"

10-08-2016 (GMT+7)

Ấn phẩm giới thiệu thông tin về 40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam năm 2014 trong các lĩnh vực: BPO, ITO và KPO; Phần mềm, giải pháp và dịch vụ CNTT; Nội dung số, ứng dụng và giải pháp Mobile

Vui lòng click để download Ấn phẩm "Vietnam's 40 leading IT companies 2015"