Giới thiệu

8 - 7 - 2020 (GMT+7)

CHƯƠNG TRÌNH 50+10 DOANH NGHIỆP CNTT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2019

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam là chương trình lựa chọn các doanh nghiệp uy tín, có năng lực tiêu biểu của Việt Nam, giới thiệu và kết nối hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế. Chương trình được tổ chức lần đầu năm 2014 và luôn nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, đối tác. Chương trình hỗ trợ rất hiệu quả cho các doanh nghiệp trong hoạt động marketing, truyền thông và thúc đẩy hợp tác.

Kể từ năm 2018, với vai trò tiên phong trong thúc đẩy Chuyển đổi số, đồng thời với mục tiêu hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp CNTT Việt Nam, Chương trình đã được đổi tên thành “Chương trình 50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam”. Ngoài 50 doanh nghiệp theo 3 lĩnh vực truyền thống mọi năm, bình chọn thêm 10 doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong lĩnh vực công nghệ mới của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ IV. Chương trình cùng với Ấn phẩm cùng tên sẽ cập nhật tình hình phát triển ngành Công nghiệp phần mềm CNTT tại Việt Nam, tiếp tục góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động marketing, truyền thông và tìm kiếm đối tác kinh doanh.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình gồm 3 nội dung hoạt động:

Hoạt động 1:

 • Bình chọn 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019
 • Bình chọn 10 doanh nghiệp có năng lực công nghệ mới tiêu biểu nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV (AI, IoT, AR, VR, Big Data, …).

Hoạt động 2: Biên soạn Ấn phẩm đặc biệt “Vietnam’s 50+10 Leading IT Companies 2019” bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật, bản in và bản mềm trên website chính thức www.leadingitcompanies.com và tại website của VINASA: www.vinasa.org.vn.

Hoạt động 3: Giới thiệu, quảng bá thông tin về 50+10 doanh nghiệp hàng đầu và về ngành CNTT Việt Nam đến các đối tác, khách hàng tiềm năng trong nước và quốc tế.

+ Tổ chức Lễ công bố và ra mắt ấn phẩm: “50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019”

+ Tổ chức Lễ công bố và trao Chứng nhận “50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019” cho các doanh nghiệp được lựa chọn

+ Giới thiệu, quảng bá ấn phẩm tới trên 2.000 cơ quan, doanh nghiệp lớn ứng dụng CNTT trong nước và các khách hàng, 10.000 đối tác tiềm năng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để tạo cơ hội kết nối, hợp tác, tìm kiếm các đối tác, khách hàng tiềm năng.

Cụ thể các hoạt động được tổ chức như sau:

1. HOẠT ĐỘNG 1: BÌNH CHỌN 50+10 DOANH NGHIỆP CNTT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2019

1.1 Lĩnh vực bình chọn:

50 Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong 03 lĩnh vực:

 1. BPO, ITO và KPO
 2. Phần mềm, giải pháp và dịch vụ CNTT
 3. Nội dung số, ứng dụng và giải pháp cho mobile

10 Doanh nghiệp có năng lực công nghệ 4.0 tiêu biểu (Các công nghệ: AI, IoT, AR, VR, Big Data, RPA,…)

1.2 Tiêu chí đánh giá, bình chọn:

Các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được đánh giá, bình chọn theo 06 nhóm tiêu chí cơ bản sau đây:

 1. Các chỉ tiêu tài chính (vốn, doanh thu, lợi nhuận…)
 2. Nhân lực (quy mô, trình độ chuyên môn, tăng trưởng nhân lực…)
 3. Thị trường và khách hàng (cơ cấu thị trường, thị phần; tăng trưởng thị phần, thị trường; khách hàng tiêu biểu; công tác chăm sóc khách hàng…)
 4. Công nghệ và sản phẩm (năng lực công nghệ/các công nghệ đang sử dụng, các dự án và sản phẩm tiêu biểu, hoạt động R&D, bảo mật và bản quyền…)
 5. Công tác lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp (năng lực lãnh đạo, tầm nhìn, chiến lược, quản trị công ty, tuân thủ pháp luật, văn hoá doanh nghiệp...)
 6. Giải thưởng, danh hiệu và các thành tích đặc biệt được công nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động thể hiện trách nhiệm với xã hội của doanh nghiệp (CRS).
 7. Tiêu chí riêng cho nhóm doanh nghiệp tiêu biểu về công nghệ mới: ngoài 06 tiêu chí trên, các tiêu chí quan trọng để bình chọn là năng lực về công nghệ, những dự án đã triển khai, số lượng các kỹ sư có bằng cấp, chứng chỉ về công nghệ mới.

1.3 Hội đồng bình chọn và nguyên tắc lựa chọn:

 • Hội đồng bình chọn do VINASA thành lập, gồm các chuyên gia về những lĩnh vực chuyên môn, đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí... Hội đồng bình chọn có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá các hồ sơ để lựa chọn ra danh sách 50+10 doanh nghiệp CNTT tiêu biểu Việt Nam 2019.
 • Từng thành viên Hội đồng xem xét, đánh giá độc lập, khách quan từng hồ sơ doanh nghiệp, Hội đồng quyết định theo nguyên tắc đa số. Doanh nghiệp được so sánh, lựa chọn theo lĩnh vực đăng ký tham gia trong hồ sơ.
 • Để đảm bảo tính khách quan, chính xác, Hội đồng bình chọn tổ chức các đoàn đi thẩm định thực tế tại các doanh nghiệp.

1.4 Quy trình bình chọn:

 • Bước 1: Đăng ký tham gia: Doanh nghiệp tìm hiểu Quy chế của chương trình, Kinh phí, hướng dẫn đăng ký, lựa chọn lĩnh vực, khai và nộp hồ sơ theo hướng dẫn trên website của Chương trình tại: http://leadingitcompanies.com/.
 • Bước 2: Sơ loại hồ sơ: Ban tổ chức lựa chọn các hồ sơ đủ điều kiện tham gia theo tiêu chí, thể lệ của chương trình.
 • Bước 3: Thẩm định thực tế tại các đơn vị qua vòng sơ loại.
 • Bước 4: Tổ chức Hội nghị bình chọn Chung tuyển, đánh giá để lựa chọn 50+10 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019.

2. HOẠT ĐỘNG 2: BIÊN SOẠN ẤN PHẨM “50+10 DOANH NGHIỆP CNTT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2019”

 2.1 Thông tin chung về ấn phẩm:

 • Tên ấn phẩm:
  • Tên tiếng Việt: 50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019
  • Tên tiếng Anh: Vietnam’s 50+10 Leading IT Companies 2019
  • Tên tiếng Nhật: 2019年のベトナムの大手IT企業50+10
 • Nội dung: cung cấp thông tin cụ thể, chi tiết về năng lực của 50+10 doanh nghiệp tiêu biểu của ngành CNTT Việt Nam nhằm hỗ trợ kết nối, tìm kiếm đối tác mới để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.
 • Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật.
 • Hình thức xuất bản: bản in và bản mềm trực tuyến.
 • Số lượng phát hành: bản in 10.000 cuốn (3.000 bản tiếng Việt, 4.000 bản tiếng Anh, 3.000 bản tiếng Nhật); khổ sách 205x280mm, bản mềm dự kiến sẽ được giới thiệu đến hơn 10.000 đối tác CNTT tiềm năng trong nước và trên thế giới.
 • Thời gian ra mắt: tháng 10/2019.
 • Phạm vi, hình thức phát hành:
 • Trong nước: Phát trực tiếp tại các sự kiện do VINASA tổ chức; Gửi thư giới thiệu kèm ấn phẩm đến lãnh đạo và lãnh đạo phụ trách CNTT của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, khách hàng tiềm năng (phát hành miễn phí: biếu, tặng).
 • Quốc tế: Gửi thư và ấn phẩm giới thiệu qua đường bưu điện; gửi qua email kèm bản mềm trực tuyến đến các doanh nghiệp, tổ chức, khách hàng tiềm năng tại 100 quốc gia, vùng lãnh thổ; phát hành theo hệ thống thông qua các tổ chức mà VINASA là thành viên như: ASOCIO (Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương), WITSA (Liên minh Dịch vụ và Công nghệ thông tin Thế giới), APICTA (Giải thưởng Liên minh CNTT Châu Á - Thái Bình Dương) và các tổ chức đối tác quốc gia của VINASA tại các nước; Trực tiếp mang tặng khách hàng tại các sự kiện tại nước ngoài thông qua các chuyến công tác do VINASA tổ chức tới Mỹ, Canada, Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Australia…; làm tài liệu đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam thăm và làm việc với VINASA.

2.2 Kết cấu nội dung của ấn phẩm:

 • Lời nói đầu của Chủ tịch VINASA
 • Thứ tự sắp xếp 50+10 doanh nghiệp: theo thứ tự trong bảng chữ cái, theo quy mô về doanh thu và quy mô về nhân lực
 • Tổng quan về ngành CNTT Việt Nam
 • Giới thiệu 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019, phân nhóm theo 3 lĩnh vực: BPO/ITO/KPO; Phần mềm, giải pháp và dịch vụ CNTT; Nội dung số, ứng dụng và giải pháp cho mobile
 • Giới thiệu 10 doanh nghiệp xuất sắc về các công nghệ mới của cách mạng công nghiệp lần thứ IV.
 • Năng lực công nghệ của các doanh nghiệp được giới thiệu trong ấn phẩm
 • Phụ lục:  Các cơ quan tổ chức hữu quan; các sự kiện CNTT-TT tiêu biểu của Việt Nam 2019; Các hoạt động trọng điểm của VINASA năm 2020.

3. HOẠT ĐỘNG 3: GIỚI THIỆU, QUẢNG BÁ ĐẾN CÁC ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

3.1 Tổ chức Lễ công bố và ra mắt ấn phẩm “Vietnam’s 50+10 Leading IT Companies 2019”:

 • Lễ công bố và trao Chứng nhận cho 50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 10/2019 tại Tp. Đà Nẵng trong khuôn khổ sự kiện Thành phố Thông minh (Smart City Summit 2019) và Ngày CNTT Nhật Bản (Japan ICT Day 2019).
 • Họp báo, chính thức ra mắt ấn phẩm 50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019”.

3.2 Giới thiệu, quảng bá và phát tặng ấn phẩm tại các sự kiện lớn của ngành CNTT trong nước và quốc tế trong năm 2019-2020:

 • Ngày CNTT Nhật Bản: tổ chức thường niên, chương trình năm 2019 dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tại Tp. Đà Nẵng, với trên 300 đại biểu doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và Việt Nam. Phát tặng 300 cuốn.
 • Ngày CNTT Việt Nam 2020: tổ chức thường niên vào tháng 2 tại Yokohama, Tokyo, Osaka, Kyoto, Fukuoka… (Nhật Bản); Phát tặng 400 cuốn cho các doanh nghiệp Nhật Bản.
 • Triển lãm quốc tế SODEC (Nhật Bản) 2020: tổ chức và diễn ra thường niên vào tháng 5 tại Tokyo, Nhật Bản, phát tặng các đại biểu doanh nghiệp Nhật Bản tham dự hội thảo hợp tác Việt Nhật và giới thiệu tại gian hàng của Việt Nam tại Triển lãm. Dự kiến trên 600 cuốn.
 • Diễn đàn Cấp cao CNTT Việt Nam (Vietnam ICT Summit) 2020: là sự kiện CNTT quốc gia mang qui mô lớn nhất cả nước, có sự tham dự của trên 600 đại biểu trong nước và quốc tế bao gồm các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Tặng ấn phẩm cho tất cả các đại biểu tham dự hội nghị. Dự kiến trên 700 cuốn.
 • Hội nghị Thượng đỉnh về Thành phố Thông minh Việt Nam (Smart City Summit) 2019: là sự kiện giới thiệu, trao đổi, thảo luận về tầm nhìn, nhận thức của các lãnh đạo các thành phố về việc xây dựng các thành phố thông minh, nền tảng IoT, dịch vụ  số cho Việt Nam, giới thiệu các giải pháp cho thành phố thông minh. Dự kiến trên 700 cuốn.
 • Giải thưởng APICTA 2019: Giải thưởng uy tín và danh giá nhất của ngành CNTT khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Dự kiến trên 700 cuốn
 • Các sự kiện xúc tiến thương mại khác do VINASA tổ chức tại các thị trường: Anh, Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan…: Dự kiến trên 1.000 cuốn.
 • Các hội nghị, sự kiện khác do Uỷ ban quốc gia về ứng dụng CNTT, Bộ TT&TT hoặc VINASA tổ chức: trên 1.000 cuốn.
 • Làm tài liệu phát tặng các đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam tìm kiếm đối tác.

3.3 Phát tặng các cơ quan, tổ chức là khách hàng, đối tác tiềm năng trong nước:

 • Phát tặng 500 cuốn đến các cơ quan và các lãnh đạo CNTT trong các cơ quan của Đảng, Chính phủ, các ngành, các cơ quan nhà nước ở trung ương và các tỉnh, thành.
 • Phát tặng 500 cuốn đến các cơ quan, tổ chức trong hệ thống giáo dục, y tế, các đoàn thể,...
 • Phát tặng 500 cuốn đến các tập đoàn, tổng công ty, các ngân hàng, các doanh nghiệp lớn là khách hàng tiềm năng thông qua các hiệp hội doanh nghiệp trong nước.

3.4 Giới thiệu, kết nối với các khách hàng, đối tác tiềm năng tại 100 nước:

 • VINASA có thư giới thiệu và tặng ấn phẩm (bản mềm hoặc bản cứng) tới trên 2.000 cơ quan, doanh nghiệp lớn ứng dụng CNTT trong nước và các khách hàng, đối tác tiềm năng tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế. Đây là chương trình xúc tiến kết nối toàn cầu thông qua phối hợp với các tổ chức đối tác quốc tế song phương và đa phương của VINASA, được thực hiện dưới phương thức phát hành thư giới thiệu của VINASA, thư giới thiệu của các tổ chức đối tác của VINASA, hoặc thông qua việc VINASA trực tiếp tham gia các sự kiện, hoạt động của các tổ chức này. Quy mô đợt phối hợp quảng bá này dự kiến lên tới 20 nghìn doanh nghiệp chọn lọc tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.
 • Phối hợp với Liên minh CNTT Thế giới (WITSA) giới thiệu và phát hành đến các doanh nghiệp và hiệp hội CNTT tại 82 quốc gia và nền kinh tế trên thế giới là thành viên WITSA (WITSA là hiệp hội CNTT toàn cầu, chiếm trên 90% thị trường CNTT thế giới. VINASA đại diện cho Việt Nam tham gia WITSA từ năm 2003).
 • Phối hợp với APICTA giới thiệu và phát hành ấn phẩm đến các doanh nghiệp tham gia APICTA Awards, giải thưởng thường niên và được tổ chức dành cho các giải pháp, sản phẩm CNTT, viễn thông và start-up xuất sắc của các quốc gia trong khu vực. 
 • Phối hợp với các tổ chức đối tác song phương của VINASA giới thiệu và phát hành đến các doanh nghiệp, tổ chức tại các thị trường trọng điểm:
  • Nhật Bản: phối hợp với Tổ chức xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO), Cơ quan xúc tiến CNTT Nhật Bản (IPA), Trung tâm ASIAN – Nhật Bản (AJC), Hiệp hội Phần mềm nhúng mã nguồn mở Nhật Bản (OESF), Japan International Cooperation Agency (JICA), Hiệp hội dịch vụ CNTT Nhật Bản (JISA), Hiệp hội công nghiệp điện tử và CNTT Nhật Bản (JEITA), Hiệp hội an ninh mang Nhật Bản (JNSA), Hội doanh nghiệp nội dung số Okinawa (OADC), Hiệp hội phần mềm máy tính (CSAJ), Hội Công nghiệp thông tin Tokyo (IIT), Hội phần mềm Nhật Bản (IVIA), Hội phần mềm Fukuoka (FISA), Tổ chức xúc tiến công nghiệp Shonan (SIPF), Hiệp hội Hệ thống thông tin tỉnh Ishikawa (ISA), Hội công nghiệp điện tử vùng Kansai (KEIS), Hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBA), Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản (VJBC),...
  • Hàn Quốc: Liên đoàn Công nghiệp CNTT Hàn quốc (FKII), Cơ quan xúc tiến an toàn internet (KISA), Hiệp hội an toàn thông tin Hàn Quốc (KISIA), Hiệp hội phần mềm Hàn Quốc (KOSA), Tổ chức xúc tiến công nghệ số thành phố Daegu (DIP), Cơ quan Công nghiệp Game Hàn Quốc (KOGIA), Phòng Thương mại Đại sứ quán Hàn Quốc (KOTRA), Hiệp hội Ngành công nghiệp thực tế ảo Hàn Quốc Korea (KoVRA)…
  • Các nước ASEAN: phối hợp với IE Singapore, IDA, Liên đoàn CNTT-TT Singapore (SG Tech), Cơ quan xúc tiến thương mại Malaysia (MATRADE), Hội CNTT Lào (LICA), MCF (Myanmar), SIPA, ATCI (Thailand),…
  • Các nước/vùng lãnh thổ khác tại Châu Á: phối hợp với Viện Công nghiệp Công nghệ thông tin Đài Loan (III), Uỷ ban Phát triển thương mại hải ngoại Đài Loan (TAITRA), Hiệp Hội Máy Tính Đài Loan (TCA)…
  • Mỹ: phối hợp với Hiệp hội phần mềm và CNTT Hoa Kỳ (SIIA), Hiệp hội thương mại công nghiệp CNTT Mỹ (COMTIA)…
  • Anh và Ireland: phối hợp với Cơ quan đầu tư và thương mại Anh Quốc (UKTI), Hiệp hội Outsourcing quốc gia (National Outsourcing Association), Tổng cục phát triển doanh nghiệp Ireland (Enterprise Ireland), Hiệp hội phần mềm Ireland…
  • Các nước Tây Âu: Tổ chức xúc tiến thương mại Hà Lan (Holland Gateway), Hiệp hội CNTT Hà Lan (Netherland ICT), Hiệp hội CNTT Đức (BITKOM), Hiệp hội CNTT Pháp (Syntec Numerique) …
  • Các nước Bắc Âu: phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (DI), Liên đoàn doanh nghiệp Na Uy (VIRKE), The Federation of Finnish Technology Industries (FFTI) (Finland)
 • Phát hành đến các thương vụ các nước tại Việt Nam và thương vụ Việt Nam tại một số quốc gia trên thế giới.

3.5 Đẩy mạnh truyền thông và quảng bá cho các doanh nghiệp được lựa chọn:

 • Truyền thông trong nước: Thông tin về ấn phẩm được giới thiệu và quảng bá trên hơn 80 kênh thông tin truyền thông trong nước, đặc biệt đến các cơ quan báo chí hàng đầu như: www.vnexpress.net; www.ictnews.vn; www.dddn.com.vn; www.nss.vn ; www.vietnamnet.vn ; www.biztek.vn; http://khoahocphattrien.vn/; www.vtc.vn
 • Truyền thông theo nhu cầu của doanh nghiệp với các gói ưu đãi đặc biệt dành riêng cho doanh nghiệp được lựa chọn
 • Truyền thông tại nước ngoài: Truyền thông quảng bá trong các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế của VINASA.
 • Bản mềm của ấn phẩm được giới thiệu trực tuyến, có thể xem hoặc tải về tại địa chỉ: http://leadingitcompanies.com/

4. KINH PHÍ: Kinh phí triển khai chương trình được cân đối từ tài trợ, quảng cáo và đóng góp của các doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp được miễn phí đăng ký tham gia chương trình.
 • Sau khi có kết quả bình chọn, 50 + 10 doanh nghiệp được lựa chọn sẽ đóng góp kinh phí biên dịch, biên tập, in ấn và phát hành ấn phẩm. Kinh phí đóng góp theo quy mô của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Quyết định kinh phí (gửi kèm).
 • Các doanh nghiệp có thể tham gia tài trợ và quảng cáo trong ấn phẩm “Vietnam’s 50+10 Leading IT Companies 2019”. Chi tiết xem trong tài liệu “Cơ hội Tài trợ, Quảng cáo tại Chương trình 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019”.

IV. ĐĂNG KÝ THAM GIA

1. Doanh nghiệp tìm hiểu Thể lệ của chương trình, lựa chọn lĩnh vực đăng ký tham gia Chương trình

2. Lĩnh vực bình chọn:

Doanh nghiệp lựa chọn một trong 03 lĩnh vực sau để làm hồ sơ đăng ký tham gia:

1. BPO, ITO và KPO

2. Phần mềm, giải pháp và dịch vụ CNTT

3. Nội dung số, ứng dụng và giải pháp cho mobile

Đối với lĩnh vực “10 Doanh nghiệp có năng lực công nghệ 4.0 tiêu biểu”, Doanh nghiệp có thể đăng ký riêng hoặc song song cùng một trong 3 lĩnh vực trên.

3. Cách thức đăng ký:

 1. Truy cập link: http://leadingitcompanies.com/ để mở tài khoản
 2. Khai hồ sơ theo hướng dẫn
 3. Nộp hồ sơ trực tuyến
 4. Gửi 01 phiếu đăng ký bản cứng có dấu và chữ ký của lãnh đạo đơn vị về văn phòng VINASA:

Mr. Nguyễn Thế Anh, Cán bộ Văn phòng, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

Tầng 11, tòa nhà Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 0913196699

V. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2019

 • Bước 1: Triển khai chương trình (Dự kiến từ tháng 7/2019): Phát động chương trình; Doanh nghiệp đăng ký tham gia; BTC xét duyệt hồ sơ;
 • Bước 2: Thẩm định thực tế tại doanh nghiệp (Dự kiến từ 12-22/8/2019);
 • Bước 3: Hội nghị Chung tuyển (Dự kiến 24/8/2019)
 • Bước 4: Biên soạn ấn phẩm “Vietnam’s 50+10 Leading IT Companies 2019 bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật, bản in và công bố bản mềm trên website chính thức của chương trình:  www.leadingitcompanies.com;
 • Bước 5: Tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận tới 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019 (Dự kiến 22/10/2019);
 • Bước 6: Triển khai Chương trình kết nối, truyền thông và quảng bá cho 50 Doanh nghiệp được lựa chọn (từ tháng 10/2019 tới lần tổ chức Chương trình tiếp theo).

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM - VINASA

Mọi thông tin thêm, vui lòng liên hệ:

Anh Nguyễn Thế Anh, Cán bộ phụ trách chương trình

Văn phòng VINASA, Tầng 11, tòa nhà Cung Trí thức Thành phố, Số 01 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 3577 2336/8, Fax: 024 3577 2337,

Mobile: 0913196699, Email: anhnt@vinasa.org.vn; leadingitcompanies@vinasa.org.vn