Hướng dẫn tham gia

23 - 5 - 2018 (GMT+7)

Hướng dẫn đăng ký tham gia

1.      Tìm hiểu thông tin về Chương trình:  

Thông qua các Tài liệu chính thức đã gửi qua email hoặc tại website của chương trình http://leadingitcompanies.com bao gồm:

1.      Thư mời tham gia Chương trình 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam

2.      Giới thiệu Chương trình

3.      Thể lệ Chương trình

4.      Mẫu hồ sơ tham gia Chương trình theo 03 lĩnh vực:

-  Nhóm 1: BPO,ITO và KPOƯ

-  Nhóm 2: Phần mềm, giải pháp và dịch vụ CNTT

-  Nhóm 3:Nội dung số, Giải pháp và ứng dụng cho mobile

2.      Tiến độ triển khai Chương trình:

Chương trình bình chọn 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2017 được triển khai qua 7 bước với tiến độ như sau:

-       Bước 1 (Tháng 6/2017): Thông tin và phát động triển khai Chương trình;

-       Bước 2 (Trong suốt tháng 6-31/7/2017): Các doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tham gia; Văn phòng VINASA lập danh sách đề cử;

-       Bước 3 (Từ 1-20/8/2017): Thẩm định thực tế tại doanh nghiệp;

-       Bước 4 (Cuối tháng 8/2017): Bình chọn chung tuyển và lựa chọn ra 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2017;

-       Bước 5 (Từ 01/9/2017 – 10/10/2017): Biên soạn ấn phẩm đặc biệt “Vietnam’s 50 Leading IT Companies 2017” bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật, bản in và công bố bản mềm trên website chính thức của chương trình:  www.leadingitcompanies.com;

-       Bước 6 (Dự kiến 26/10/2017): Tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận tới 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2017;

-       Bước 7 (từ tháng 11/2017 tới lần tổ chức Chương trình tiếp theo): Triển khai Chương trình kết nối, truyền thông và quảng bá cho 50 Doanh nghiệp được lựa chọn.

3.      Đăng ký tham gia Chương trình:

-       Lĩnh vực bình chọn: Doanh nghiệp lựa chọn một trong 03 lĩnh vực sau để làm hồ sơ đăng ký tham gia:

1.     BPO, ITO và KPO

2.     Phần mềm, giải pháp và dịch vụ CNTT

3.     Nội dung số, ứng dụng và giải pháp cho mobile

-       Hồ sơ gồm:

1.     Phiếu đăng ký tham gia

2.     Hồ sơ doanh nghiệp theo mẫu (5a/5b/5c)

3.     Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh

4.     Bản sao các chứng chỉ, chứng nhận chuyên ngành.

5.     Bản sao các bằng khen, các chứng nhận thành tích đặc biệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

6.     Tóm tắt thông tin theo DN nhóm lĩnh vực ( form excel 6a/6b/6c)

-       Hình thức và thời hạn gửi hồ sơ:

1.      Gửi bản mềm hồ sơ về địa chỉ email: leadingitcompanies@vinasa.org.vn, hangca@vinasa.org.vn

2.      Gửi 02 bộ hồ sơ bản cứng về Văn phòng VINASA:

Tầng 11, tòa nhà Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 04 3577 2336/38

Thời hạn nhận hồ sơ: chậm nhất ngày 12/8/2017.

Lưu ý:

Để đảm bảo tính khách quan, chính xác, Hội đồng bình chọn tổ chức các đoàn đi thẩm định thực tế tại các doanh nghiệp. Công tác thẩm định có thể được miễn đối với các doanh nghiệp đã tham gia và được thẩm định trong chương trình Bình chọn Danh hiệu Sao Khuê năm 2017 do VINASA tổ chức.

Hồ sơ tham gia chương trình vui lòng download tại đây