Hướng dẫn tham gia

26 - 5 - 2019 (GMT+7)

HƯỚNG DẪN THAM GIA

CHƯƠNG TRÌNH 50 DOANH NGHIỆP CNTT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2018

 

1.      Tìm hiểu thông tin về Chương trình:  

Thông qua các Tài liệu chính thức đã gửi qua email hoặc tại website chính thức của chương trình http://leadingitcompanies.com bao gồm:

1.      Giới thiệu Chương trình

2.      Thể lệ Chương trình

3.      Các tài liệu liên quan

2.      Đối tượng bình chọn:

50 Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong 03 lĩnh vực:

1.      BPO, ITO và KPO

2.      Phần mềm, giải pháp và dịch vụ CNTT

3.      Nội dung số, ứng dụng và giải pháp cho mobile

10     Doanh nghiệp có năng lực công nghệ 4.0 tiêu biểu gồm: AI, IoT, AR, VR, Big Data, RPA, in 3D…

3.      Đăng ký tham gia Chương trình:

1.      Doanh nghiệp lựa chọn lĩnh vực đăng ký, điền phiếu đăng ký và mẫu hồ sơ

2.      In, ký, đóng dấu hồ sơ và gửi hồ sơ về văn phòng VINASA theo địa chỉ liên hệ dưới đây.

3.      Hạn cuối nhận hồ sơ ngày 12/7/2018.

4.      Bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

a.      Phiếu đăng ký

b.      Hồ sơ đăng ký

c.      Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh

d.      Bản sao các chứng chỉ, chứng nhận chuyên ngành

e.      Bản sao các bằng khen, các chứng nhận thành tích đặc biệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh

5.      Kinh phí tham gia:

a.      Doanh nghiệp được miễn phí đăng ký tham gia chương trình. Sau khi có kết quả bình chọn, 50 + 10 doanh nghiệp được lựa chọn sẽ đóng góp kinh phí biên dịch, biên tập, in ấn và phát hành ấn phẩm.

b.      Kinh phí đóng góp theo quy mô của doanh nghiệp được quy định cụ thể từng năm. Thông tin chi tiết các mức đóng góp xem tại: www.leadingitcompanies.com

6.      Tiến độ triển khai Chương trình:

Chương trình bình chọn 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2018 được triển khai qua 6 bước với tiến độ như sau:

-         Bước 1: Triển khai chương trình (Dự kiến từ tháng 6-7/2018): Phát động chương trình; Doanh nghiệp đăng ký tham gia; BTC xét duyệt hồ sơ;

-         Bước 2: Thẩm định thực tế tại doanh nghiệp (Dự kiến từ 16-27/7/2018);

-         Bước 3: Hội nghị Chung tuyển (Dự kiến 4/8/2018)

-         Bước 4: Biên soạn ấn phẩm “Vietnam’s 50+10 Leading IT Companies 2018” bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật, bản in và công bố bản mềm trên website chính thức của chương trình:  www.leadingitcompanies.com;

-         Bước 5: Tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận tới 50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2018 (Dự kiến 18/09/2018);

-         Bước 6: Triển khai Chương trình kết nối, truyền thông và quảng bá cho 50+10 Doanh nghiệp được lựa chọn (từ tháng 10/2018 tới lần tổ chức Chương trình tiếp theo).

Mọi thông tin thêm, vui lòng liên hệ:

Anh Nguyễn Thế Anh, Cán bộ phụ trách chương trình

Văn phòng VINASA, Tầng 11, tòa nhà Cung Trí thức Thành phố, Số 01 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 3577 2336/8, Fax: 024 3577 2337,

Mobile: 0913196699, Email: anhnt@vinasa.org.vn; leadingitcompanies@vinasa.org.vn