Lợi ích

14 - 8 - 2020 (GMT+7)

1.     Quyền lợi dành cho các doanh nghiệp được lựa chọn:

-     Được chứng nhận là một trong các doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực được bình chọn.

-     Được giới thiệu trên webside http://leadingitcompanies.com/

-     Thông tin, hình ảnh về doanh nghiệp được giới thiệu riêng trong ấn phẩm “Vietnam’s 50+10 Leading IT Companies 2019” với ba phiên bản: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật (mỗi phiên bản được 02 trang).

-     Được tặng 2 ấn phẩm bằng tiếng Việt, 2 ấn phẩm bằng tiếng Anh và 2 ấn phẩm bằng tiếng Nhật.

-     Doanh nghiệp được quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ kết nối đến trên 2.000 cơ quan, doanh nghiệp lớn ứng dụng CNTT trong nước và các khách hàng, đối tác tiềm năng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. (Chi tiết xem tại Phụ lục 01)

-     Được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong nước, quốc tế do VINASA tổ chức.

-     Được ưu tiên mời tham gia các sự kiện lớn của ngành CNTT Việt Nam do VINASA tổ chức hàng năm.

-    Được hưởng ưu đãi về chi phí khi tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, các hoạt động quảng bá thương hiệu do VINASA tổ chức.

-      Được giảm giá khi mua Ấn phẩm đặc biệt làm tài liệu marketing cho doanh nghiệp.

2.     Nghĩa vụ của doanh nghiệp được lựa chọn:

-     Tuân thủ Thể lệ Chương trình, các qui định của Ban tổ chức; hợp tác cùng VINASA để hoàn thiện nội dung thông tin về doanh nghiệp đăng tải trong ấn phẩm “Vietnam’s 50+10 Leading IT Companies 2019”.

-     Thực hiện đóng góp kinh phí triển khai các hoạt động chung của Chương trình theo đúng cam kết khi đăng ký tham gia Chương trình.

-      Cử đại diện lãnh đạo tham dự Lễ công bố và nhận Chứng nhận “Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam”.

-      Không ngừng duy trì, phát triển uy tín doanh nghiệp mình đồng thời hợp tác chặt chẽ cùng VINASA trong xây dựng và bảo vệ uy tín chung của Chương trình.

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM