Thể lệ chương trình

23 - 5 - 2018 (GMT+7)

THỂ LỆ

CHƯƠNG TRÌNH 50 DOANH NGHIỆP CNTT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2017

(VIETNAM’S 50 LEADING IT COMPANIES 2017)

 

1.      Tên chương trình:

-       Tên tiếng Việt: 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2017

-       Tên tiếng Anh: Vietnam’s 50 Leading IT Companies 2017

-       Tên tiếng Nhật: 2017年のベトナムの大手IT50

2.      Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam – VINASA

3.      Đối tượng và điều kiện tham gia Chương trình:

Các doanh nghiệp có đủ các điều kiện sau đây được quyền đăng ký tham gia Chương trình:

-       Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam và đã hoạt động tối thiểu từ 3 năm trở lên.

-       Hoạt động hiệu quả, có thị phần, doanh thu tăng trưởng tốt hoặc công nghệ tiên tiến.

-       Có hồ sơ đăng ký tham gia hợp lệ theo quy định của Chương trình.

4.      Đăng ký tham gia Chương trình:

-       Lĩnh vực bình chọn: 03 lĩnh vực

1.      BPO, ITO và KPO

2.      Phần mềm, giải pháp và dịch vụ CNTT

3.      Nội dung số, ứng dụng và giải pháp cho mobile

-       Hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình gồm:

1.      Phiếu đăng ký tham gia

2.       Hồ sơ doanh nghiệp (theo lĩnh vực)

3.       Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh

4.       Bản sao các chứng chỉ, chứng nhận chuyên ngành.

5.       Bản sao các bằng khen, các chứng nhận thành tích đặc biệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mẫu Hồ sơ tham gia có thể tải về tại địa chỉ: http://leadingitcompanies.com/.

-       Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình: chậm nhất là ngày 31/7/2017.

-       Doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình gửi 02 (hai) bản cứng Hồ sơ tham gia (theo mẫu) về Văn phòng Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam tại địa chỉ: Tầng 11 Cung trí thức thành phố, số 01 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội; đồng thời gửi kèm bản mềm hồ sơ về địa chỉ  leadingitcompanies@vinasa.org.vn, cc: hangca@vinasa.org.vn .

5.      Nội dung chương trình:

Chương trình gồm 3 nội dung hoạt động:

-        Hoạt động 1: Bình chọn 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2017

-      Hoạt động 2: Biên soạn Ấn phẩm đặc biệt “Vietnam’s 50 Leading IT Companies 2017” bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật, bản in và bản mềm trên website chính thức www.leadingitcompanies.com.

-       Hoạt động 3: Giới thiệu, quảng bá thông tin về 50 doanh nghiệp hàng đầu và về ngành CNTT Việt Nam đến các đối tác, khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.

  •  Tổ chức Lễ công bố và ra mắt ấn phẩm “50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2017”
  •  Giới thiệu, quảng bá ấn phẩm tới 2.000 cơ quan, doanh nghiệp lớn ứng dụng CNTT trong nước và các khách hàng, đối tác tiềm năng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để tạo cơ hội kết nối, hợp tác, tìm kiếm các đối tác, khách hàng tiềm năng. 

6.      Tiêu chí đánh giá, bình chọn doanh nghiệp:

Các doanh nghiệp tham gia Chương trình sẽ được đánh giá, bình chọn theo 6 nhóm tiêu chí cơ bản sau đây:

-       Nhân lực (quy mô, trình độ chuyên môn, tăng trưởng nhân lực,…)

-      Thị trường và khách hàng (cơ cấu thị trường, thị phần; tăng trưởng thị phần, thị trường; khách hàng tiêu biểu; công tác chăm sóc khách hàng…)

-      Công nghệ và sản phẩm (năng lực công nghệ/các công nghệ đang sử dụng, các dự án và sản phẩm tiêu biểu, hoạt động R&D, bảo mật và bản quyền,…)

-       Các chỉ tiêu tài chính (vốn, doanh thu, lợi nhuận,…)

-       Công tác lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp (năng lực lãnh đạo, tầm nhìn, chiến lược, quản trị công ty, tuân thủ pháp luật, văn hoá doanh nghiệp,...)

7.      Hội đồng bình chọn và nguyên tắc lựa chọn:

-       Hội đồng bình chọn do VINASA thành lập với thành viên gồm các chuyên gia về những lĩnh vực chuyên môn tương ứng, đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí... Hội đồng bình chọn có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá các hồ sơ theo các Tiêu chí của Chương trình để lựa chọn ra danh sách 50 doanh nghiệp CNTT tiêu biểu Việt Nam 2017;

-       Từng thành viên Hội đồng xem xét, đánh giá độc lập, khách quan từng hồ sơ doanh nghiệp; Hội đồng quyết định theo nguyên tắc đa số. Doanh nghiệp được so sánh, lựa chọn theo lĩnh vực đăng ký tham gia trong hồ sơ;

-       Để đảm bảo tính khách quan, chính xác, Hội đồng bình chọn tổ chức các đoàn đi thẩm định thực tế tại các doanh nghiệp. Công tác thẩm định có thể được miễn đối với các doanh nghiệp đã tham gia và được thẩm định trong chương trình Bình chọn Danh hiệu Sao Khuê năm 2017 do VINASA tổ chức;

-       Tổng số doanh nghiệp được lựa chọn là 50 doanh nghiệp cho cả 3 lĩnh vực.

8.      Quy trình bình chọn:

-       Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký và gửi hồ sơ (theo mẫu) tham gia Chương trình.

-       Bước 2: Ban tổ chức nghiên cứu và lựa chọn các hồ sơ đủ điều kiện tham gia Chương trình.

-       Bước 3: Thẩm định thực tế các hồ sơ được lựa chọn.

-       Bước 4: Tổ chức Hội nghị bình chọn, đánh giá để lựa chọn 50 doanh nghiệp hàng đầu.

9.      Quyền lợi dành cho các doanh nghiệp được lựa chọn:

-       Được chứng nhận là một trong các doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực được bình chọn.

-       Được giới thiệu trên webside http://leadingitcompanies.com/

-      Thông tin, hình ảnh về doanh nghiệp được giới thiệu riêng trong ấn phẩm “Vietnam’s 50 Leading IT Companies 2017” với ba phiên bản: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật (mỗi phiên bản được 02 trang).

-       Được tặng 2 ấn phẩm bằng tiếng Việt, 2 ấn phẩm bằng tiếng Anh và 2 ấn phẩm bằng tiếng Nhật.

-       Doanh nghiệp được quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ kết nối đến trên 2.000 cơ quan, doanh nghiệp lớn ứng dụng CNTT trong nước và các khách hàng, đối tác tiềm năng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. (Chi tiết xem tại Phụ lục 01)

-       Được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong nước, quốc tế do VINASA tổ chức.

-       Được ưu tiên mời tham gia các sự kiện lớn của ngành CNTT Việt Nam do VINASA tổ chức hàng năm.

-      Được hưởng ưu đãi về chi phí khi tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, các hoạt động quảng bá thương hiệu do VINASA tổ chức.

-       Được giảm giá khi mua Ấn phẩm đặc biệt làm tài liệu marketing cho doanh nghiệp.

10.      Nghĩa vụ của doanh nghiệp được lựa chọn:

-       Tuân thủ Thể lệ Chương trình, các qui định của Ban tổ chức; hợp tác cùng VINASA để hoàn thiện nội dung thông tin về doanh nghiệp đăng tải trong ấn phẩm “Vietnam’s 50 Leading IT Companies 2017”.

-       Thực hiện đóng góp kinh phí triển khai các hoạt động chung của Chương trình theo đúng cam kết khi đăng ký tham gia Chương trình.

-       Cử đại diện lãnh đạo tham dự Lễ công bố và nhận Chứng nhận “Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam”.

-       Không ngừng duy trì, phát triển uy tín doanh nghiệp mình đồng thời hợp tác chặt chẽ cùng VINASA trong xây dựng và bảo vệ uy tín chung của Chương trình.

11. Kinh phí:

-       Kinh phí triển khai Chương trình được cân đối từ tài trợ, quảng cáo và đóng góp của các doanh nghiệp.

-       Doanh nghiệp được miễn phí đăng ký tham gia Chương trình. Sau khi có kết quả  bình chọn, 50 doanh nghiệp được lựa chọn sẽ đóng góp kinh phí biên dịch, biên tập, thiết kế, in ấn và phát hành ấn phẩm. Kinh phí đóng góp tính theo quy mô của doanh nghiệp, được quy định cụ thể tại Quyết định kinh phí kèm theo thể lệ này.

-       Các doanh nghiệp có thể tham gia tài trợ và quảng cáo trong Ấn phẩm “Vietnam’s 50 Leading IT Companies 2017”. Chi tiết xem trong tài liệu “Các gói tài trợ, quảng cáo_Chuong trinh TOP 50 2017” gửi kèm.

12. Xử lý vi phạm:

VINASA có quyền xoá tên doanh nghiệp đã được lựa chọn trong danh sách 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam nếu doanh nghiệp đó có một trong các vi phạm sau:

-       Cung cấp thông tin sai lệch trong hồ sơ tham gia Chương trình.

-       Có hoạt động vi phạm pháp luật được khẳng định bởi các cơ quan chức năng.

-       Có hành động làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Chương trình.

-       Vi phạm Thể lệ Chương trình.

 

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM